Hallitusammattilaiset

Suomessa on yli 90 000 asunto-osakeyhtiötä, joiden hallituksiin kuuluu yli 270 000 jäsentä.

Asunto- ja kiinteistöyhtiön hallituksella on toiminnastaan samanlainen vastuu kuin liiketoimintaa harjoittavan yrityksen hallituksella: osakkaat ja tilojen käyttäjät odottavat, että hallituksen jäsenet tuntevat kiinteistön ja hoitavat sitä ammattitaitoisesti isännöitsijän ja mahdollisen huoltoliikkeen kanssa.

Isännöitsijä tarvitsee taloyhtiön toimitusjohtajana asiansa osaavan hallituksen tuen. Taloudelliset kysymykset ja tulevat uudistukset, kuten uusi asunto-osakeyhtiölaki sekä talojen kuntoluokitus, kunnossapito ja peruskorjaukset, edellyttävät hallitukselta valveutuneisuutta ja ammattitaitoa.

AKHA ylläpitää asuntoyhtiöille tarkoitettua asiantuntijarekisteriä hallitusammattilaisista. Asiantuntijaa voidaan tarvita pitkäaikaiseen tai projektiluonteiseen työskentelyyn, esimerkiksi erilaisten kriisi- ja ongelmatilanteiden hoitamiseen. Kysymykseen voi tulla myös kokonaan uuden hallintakulttuurin luominen hallitustyöskentelyyn. Hallitusasiantuntijoiden tehtävänä on varmistaa, että yhtiössä noudatetaan hyvää hallintotapaa, ja että asuntojen markkina-arvo säilyy.

 Hallitusammattilaisten rekisteri löytyy tästä. 

Hyöty kuulumisesta AKHA ry:n

Hallitusammattilaisjäsenen jäsenmaksu on 120 euroa, joka sisältää yhdityksen tekemän markkinoinnin hallitusammattilaisten tunnettavuuden lisäämiseksi, yhteystietojen ja osaamisen julkistamisen nettisivuilla sekä mahdollisuuden saada tarjouspyyntöjä AKHAn kautta. Lisäksi toiminta kattaa hyvät verkostoitumismahdollisuudet ja vuosittaiset koulutustapahtumat. Rekisteriin merkityillä on mahdollisuus saada yrityksensä logo näkyviin erillishintaan.

Koulutusmateriaali Opintoristeilyltä 2.9.2017 löytyy etusivulta kohdasta ajankohtaista.

Koulutusmateriaali Opintoristeilyltä 3.9.2016:

Opintoristeilyn ohjelma 3.9.2016

Ben Grass

Reijo Savolainen

Keijo Kaivanto

Helena Viiala

Eerika Hyry ja Atte Stambej

Juha Salminen

Markus Niskanen

Tapio Rask

Timo Laitinen

Tom LönnrothKoulutusmateriaali 11.11.2015 tilaisuudesta:

Luentoaineisto

Sopimus

Tarjouspyyntö

Tarjous

Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Palkka ja työkorvaus verotuksessa

Ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi