Ajankohtaista

Lisätty: 4. helmikuuta 2010

AKHAn asiamiestehtävät ovat siirtyneet Kiinteistöalan Koulutuskeskukseen


Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat AKHA ry:n asiamiestehtävät ovat siirtyneet vuoden 2010 alusta Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen hoidettaviksi.

AKHAn asiamiehenä toimii KIINKOn toimitusjohtaja, varatuomari Keijo Kaivanto. AKHA ry:n koulutustapahtumista ja viestinnästä vastaa tapahtuma- ja viestintäsuunnittelija Mari Kahila.

Uudet järjestelyt mahdollistavat aktiivisen asiantuntijatoiminnan kehittämisen sekä koulutus- ja tapahtumatarjonnan laajentamisen AKHAn jäsenistölle. Tänä vuonna uudistuva asunto-osakeyhtiölaki tulee aiheuttamaan merkittäviä tarpeita asunto-osakeyhtiöiden toimintaan. AKHA vastaa tähän tarpeeseen luomalla riita-asioiden sovittelujärjestelmän, jonka tavoitteena on muun muassa ehkäistä kalliita ja monesti vuosia kestäviä oikeusmenettelyjä.

Lisäksi AKHA ja Kiinteistöliittoyhteisö tehostavat yhteistyötään hallitustyöskentelyn kehittämiseksi ja hyvän hallintotavan edistämiseksi taloyhtiöissä. Tähän laadittava ohjeisto valmistuu ennen uuden asunto-osakeyhtiölain voimaanastumista 1.7.2010.

Lisätietoja:

Asiamies Keijo Kaivanto
0400 432 598, keijo.kaivanto@kiinko.fi

Tapahtuma- ja viestintäsuunnittelija Mari Kahila
040 561 8117, mari.kahila@kiinko.fi

www.akha.fi
www.kiinko.fi

Liitteet