Ajankohtaista

Lisätty: 2. lokakuuta 2015

Julkisivuremontti 2015 kilpailu


Julkisivuremontti 2015 –kilpailu

Julkisivuremontti 2015 –kilpailu on suunnattu asunto-osakeyhtiöille ja siinä etsitään onnistuneita ja laadukkaita julkisivuremontteja jotka kelpaisivat esimerkiksi ja innostukseksi muille korjaamista vielä harkitseville taloyhtiöille.

Tuomaristo kiinnittää huomiota arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen lisäksi päätöksentekoprosessiin, hanke- ja toteutussuunnitteluun, kustannusten hallittavuuteen, aikataulussa pysymiseen, tiedottamiseen ja energiansäästötavoitteiden huomioimiseen.

Miten mukaan?

Ehdotuksia voivat tehdä niin hallituksen puheenjohtaja, isännöitsijä, suunnittelija kuin urakoitsijakin. Palkintona on rahaa ja laatta muistona palkitsemisesta. Jos remontti on toteutettu tänä vuonna, edellytetään, että se on vastaanotettu syyskuun loppuun mennessä. Kilpailuun voi kuitenkin ilmoittaa mukaan myös sellaisia julkisivukorjauksia, jotka on tehty vuonna 2014 tai vuonna 2013. Ehdotukset tulee toimittaa 15.10.2015 mennessä.
Ehdotusten tekemiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät Julkisivuyhdistyksen kotisivulta.

Esimerkiksi muille

Palkittavat julkistetaan Väri ja Pinta -messuilla 19.11.2015 Helsingin messukeskuksessa. Kyse on Julkisivuyhdistyksen ja Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA:n yhteistyössä Kiinteistöposti-lehden kanssa järjestettävästä kilpailusta. Kilpailu järjestetään viidennen kerran. Palkintona on rahaa, kunniakirja ja palkintolaatta, joka kiinnitetään kohteeseen muistuttamaan myöhemminkin saadusta palkinnosta.
Kilpailun tuomaristoon kuuluvat tuomariston Julkisivuyhdistyksen edustajina puheenjohtaja Mikko Tarri, päätoimittaja, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto Betoni-lehdestä sekä päätoimittaja Riina Takala Kiinteistöposti-lehdestä sekä AKHA ry:stä RI, Ekon. Juhani Siikala FM Siikala Ky:stä ja Arto Krootila Consitor Oy:stä.