Ajankohtaista

Lisätty: 31. elokuuta 2016

31.8.2016 Taloyhtiön hyvä hallintotapa suositus julkaistu


Isännöintiliitto, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA ja Kiinteistöliitto julkaisevat yhteisen suosituksen taloyhtiöiden hyvästä hallintotavasta kaikkien taloyhtiöiden ja niissä toimivien käyttöön. Suositus on laadittu yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

Suosituksen tavoitteena on edistää taloyhtiöiden avointa ja suunnitelmallista toimintaa, parantaa asumisviihtyisyyttä ja lisätä osakkaiden kiinnostusta yhteisten asioiden hoitoon.

Suositus antaa vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on lainsäädännön asettama minimitaso taloyhtiön hallinnossa? 
  • Kuinka asiat voidaan hoitaa lain vähimmäisvaatimuksia paremmin?
  • Miten hallita kiinteistönpitoon liittyviä riskejä?
  • Miten varmistetaan taloyhtiön ja isännöitsijän saumaton yhteispeli?

Suosituksessa annetaan taloyhtiöille konkreettisia hyvän hallintotavan ohjeita, malleja ja käytäntöjä.

Suosituksen taustalla ovat oikeusministeriön kiinteistöalan järjestöjen kanssa vuosina 2013–2016 toteuttamat verkkokyselyt ja -keskustelut asunto-osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista. Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksesta järjestettiin kaikille avoin verkkokeskustelu keväällä 2016.

Linkki Taloyhtiön hyvä hallintotapasuositukseen