Ajankohtaista

Lisätty: 6. heinäkuuta 2010

Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7.2010


1.7.2010 voimaan astunut uusi asunto-osakeyhtiölaki tuo muutoksia taloyhtiöiden toimintaan.

1.7.2010 voimaan astunut uusi asunto-osakeyhtiölaki tuo muutoksia taloyhtiöiden toimintaan. Laki selventää muun muassa päätöksentekoa, osakkaiden ilmoitusvelvollisuutta ja tiedonsaantia sekä edistää tarpeellisten kunnossapito- ja rakennustöiden käynnistämistä. Lisätietoja laista www.om.fi.

Useat tahot järjestävät uuden lain mukaista koulutustusta. Koulutus- ja tietoiskutilaisuuksista voit lukea muun muassa www.taloyhtio.net -sivustolta.