Ajankohtaista

Lisätty: 25. helmikuuta 2018

Jäsentiedote 1/2018


Tässä jäsentiedotteessa käsitellään seuraavia ajankohtaisia aiheita:
- Purkava lisärakentaminen
- Asrek-hanke
- Taloyhtiön hyvää hallintotapaa koskeva kysely
- Akhan vusoikokous 27.3.2018 Helsingissä
- Taloyhtiötapahtuma 18.4.2018 Messukseskuksessa
- Akhan opinto- ja messuristeily 1.9.2018 Viking XPRS:llä
1. Purkava lisärakentaminen

Yhdistyksen asiamies Keijo Kaivanto on oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä on laatia ehdotukset asunto-osakeyhtiölain muuttamiseksi siten, että
purkava lisärakentaminen olisi mahdollista määräenemmistöpäätöksellä nykyisen yksimielisyysvaatimuksen sijasta. Työryhmän on laadittava esitys 30.4.2018 mennessä.

2. Asrek-hanke

ASREK-hankkeessa valmistellaan asunto-osakeyhtiöiden ja keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden paperisista osakekirjoista luopumista. Tarkoituksena on vuodesta 2019 alkaen siirtyä vaiheittain osakkeiden sähköisiin omistajamerkintöihin.

Taloyhtiöt siirtävät osakeluettelon ylläpidon ensin Maanmittauslaitokselle ja sen jälkeen osakkeenomistajat voivat hakea sähköistä omistajamerkintää ja luopua osakekirjoista. Sähköisen omistajamerkinnän jälkeen myös panttaus tapahtuu sähköisellä kirjaamisella. Tätä kokonaisuutta kutsutaan osakehuoneistorekisteriksi. Rekisteriä tulee ylläpitämään Maanmittauslaitos.  

Tulevaan osakehuoneistorekisteriin liittyvää lainsäädäntöä valmistellaan ASREK-hankkeen lainsäädäntötyöryhmässä, jossa on mukana maa- ja metsätalousministeriön, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön ohella taloyhtiöiden, erityisesti isännöitsijöiden, kiinteistönvälittäjien ja Finanssialan edustajat.

3. Taloyhtiön hyvää hallintotapaa koskeva kysely

AKHAn jäsenet ovat saaneet jo tämän kyselyn. Oikeusministeriön aloitteesta kyselyllä selvitetään syksyllä 2016 julkaistun Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suosituksen käyttöönottoa ja vaikutuksia. Osallistumalla kyselyyn annat laatijajärjestöille AKHA, Kiinteistöliitto ja Isännöintiliitto) tärkeitä tietoja suosituksen vaikutusten arvioimiseksi ja hyvän hallintotavan kehittämiseksi. AKHA on yhdessä seitsemän muun järjestön kanssa (Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Kiinteistöalan hallitusammattilaiset AKHA, Kuluttajaliitto, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, Suomen Kiinteistönvälittäjät, Suomen Tilintarkastajat ja Suomen Vuokranantajat) laatinut kyselyn yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Vastaajia on kaikista edellä mainittujen järjestäjen edustajista.

Vastaaminen kyselyyn kestää 10-15 minuuttia. Pyydämme Akhalaisia vastaamaan kaikkiin kysymyksiin 28.2.2018 mennessä. Yksittäisten vastaajien vastauksia ei julkisteta eikä luovuteta edelleen. Ilmoitamme kyselyn tuloksista sähköpostiosoitteensa antaneille vastaajille. Kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2018. Kyselyn teknisenä toimeenpanijana toimii Isännöintiliitto.

Jos et ole josatsin syystä saanut kyselyä sähköpostiisi tai et löydä sitä voit vastata seuraavasta linkistä:

https://my.surveypal.com/hallintotapasuositus_hallitukset 


4. Akhan vuosikokous 27.3.2018 Helsingissä

AKHAn vuosikokous pidetään Helsingissä tiistaina 27.3.2018 klo 12.00 alkaen Tapahtumatalo Bankissa, Unioninkatu 20. Ennen kokousta ilmoittautuminen alkaa klo 11.30, jolloin on tarjolla myös kevyttä lounasta.

5. Taloyhtiötapahtuma 18.4.2018 Helsingin Messukeskuksessa

AKHA osallistuu Taloyhtiö 2018 tapahtumaan info-pisteessä Helsingin Messukeskuksen kokoustamossa 18.4.2018. Tapahtuma on avoinna klo 8.50-16.15. Tapahtumaan odotetaan noin 2000 osallistujaa, näytteilleasettajia on yli 100 ja luentoja kymmeniä.

Oheisena on tilaisuuden ohjelma.

6. Akhan opinto- ja messuristeily 1.9.2018 Viking XPRS:llä

Opinto- ja messuristeilyn markkinointi on käynnistymässä. Tilaisuuteen odotetaan yli 150 osanottajaa ja 10-15 näytteilleasettajaa sekä toistakymmentä asiantuntijapuheenvuoroa ja esitelmää. Merkitse tapahtuma kalenteriisi. Kiinnostuneet näytteilleasettajat ja puheenvuoron pitähät voivat olla yhteydessä Reijo Savolaiseen (puh. 0400 409782)

Helmikuun terveisin

Keijo Kaivanto
asiamies