Hallitusosaamista ja ongelmatilanteiden sovittelua

1. Hallitusosaamista ja kiinteistöalan asiantuntijuutta

Asunto-ja kiinteistöosakeyhtiön hallituksen tehtävänä on huolehtia kiinteistön arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Hallituksen tehtäväksi on säädetty huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siten taloyhtiön asioiden yleinen hoitovelvollisuus. Näin ollen hallituksen velvollisuutena on mm. valvoa isännöitsijän toimintaa, huolehtia, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on järjestetty luotettavalla ja asianmukaisella tavalla sekä korjaus- ja perusparannushankkeissa hallituksen tehtävät liittyvät toisaalta päätöksen valmisteluun yhtiökokoukselle ja toisaalta hankkeen toteuttamiseen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

Kaikki tämä edellyttää ammattimaista otetta taloyhtiön hallintoon. Hallitusten jäseniltä vaaditaan aikaa paneutua taloyhtiön asioihin. Niin uusilta kuin vanhemmilta asuntoyhtiöiden hallituksilta vaaditaan asiantuntemusta ja perehtyneisyyttä lainsäädäntöön ja kiinteistön hoitoon.


AKHAn hallitusammattilaisrekisteristä löytyy monen alan asiantuntemusta. Kaikilla hallitusammattilaisilla on vankka kiinteistöalan kokemus tai pitkäaikainen hallitustyöskentelytausta. Rekisteristä voit valita juuri teidän tarpeisiinne sopivan asiantuntija.

Lisätietoa: kuinka hankkia asiantuntijapalveluita hallitukseen

Linkki asiantuntijarekisteriin


2. Ongelmatilanteiden sovittelua


Riidanratkaisulautakunta on laatinut asuntoyhtiösovittelujärjestelmän, jonka tarkoituksena on ennalta ehkäistä, sovitella ja ratkaista sisäiset ja ulkoiset asuntoyhtiöerimielisyydet. Sovitteluratkaisu voi myös olla osaratkaisu laajassa erimielisyysasiassa tai auttaa eteenpäin työ tai sopimuksen voimassa ollessa.

Sovittelun tarkoituksena voi olla pilkkoa iso riita sellaisiin osiin, jotka voidaan erillisasioina ratkaista. Riidan rajaaminen ja yksilöinti on keskeistä sovittelussa ja hyödyllistä, mikäli sovittelu ei johda sovintosopimukseen.

Linkki: Tutustu lisää: Asuntoyhtiösovittelu